Tackle Practice

17 December 2023 | Matthew Carver
Tackle Practice

As the crisp autumn air surrounded the field, the players displayed their commitment and determination, making the most of every opportunity to refine their skills.

One standout player who drew attention during the practice was Adi Salčin, showcasing an impressive proficiency in long snapping. The precision and accuracy demonstrated by Salčin underscored the meticulous preparation and dedication our athletes bring to the field. His performance undoubtedly adds a valuable asset to our team's capabilities, promising exciting plays in future games.

Special teams and defensive drills took center stage, emphasising the importance of a well-rounded and disciplined approach to the game. Players engaged in targeted exercises to enhance their tackling techniques, coverage strategies, and overall defensive prowess. The coaching staff's emphasis on these fundamentals reflects our commitment to a comprehensive and strategic game plan.

Looking ahead, our team is gearing up for another intensive practice session scheduled for later in the week. This additional practice is a testament to our collective pursuit of excellence and continuous improvement. To stay informed and connected with the team's schedule and updates, be sure to keep a vigilant eye on our Teamo app. We understand the significance of communication and believe that keeping our fans in the loop is an integral part of fostering a strong bond between the team and its supporters.

In the coming weeks, expect our players to build upon the skills and insights gained from these focused practices. The commitment to excellence on the field, coupled with the camaraderie forged during these training sessions, will undoubtedly contribute to our team's success as we navigate the challenges of the season.

Stay tuned for more thrilling updates and behind-the-scenes glimpses into our football journey. Together, as a united team and dedicated fanbase, we look forward to the exciting games that lie ahead.


Ovog vikenda smo imali trening na otvorenom. Fokusirali smo se na specijalne timove i odbranu. Ove sedmice imamo dodatni trening, pa pratite našu Teamo aplikaciju za informacije.

Ove nedjelje, naš tim je iskusio osvježavajući trening na otvorenom, koji se fokusirao na ključne aspekte specijalnih timova i odbrane. Dok je svjež jesenji zrak obavijao teren, igrači su pokazali svoju predanost i odlučnost, iskorištavajući svaku priliku za usavršavanje svojih vještina.

Jedan igrač koji je privukao pažnju tokom treninga bio je Adi Salčin, pokazujući impresivnu vještinu u dugom snepovanju. Preciznost i tačnost koje je Salčin demonstrirao ističu temeljitu pripremu i posvećenost naših igrača. Njegova izvedba nesumnjivo dodaje vrijedan element sposobnostima našeg tima, obećavajući uzbudljive poteze u budućim utakmicama.

Vježbe specijalnih timova i odbrambene vježbe su bile u prvom planu, naglašavajući važnost sveobuhvatnog i discipliniranog pristupa igri. Igrači su se bavili ciljanim vježbama kako bi poboljšali tehnike obaranja, strategije pokrivanja i opću odbrambenu snalažljivost. Naglasak trenerskog osoblja na ovim osnovama odražava našu predanost sveobuhvatnom i strateškom planu igre.

Gledajući unaprijed, naš tim se priprema za još jednu intenzivnu sesiju treninga planiranu kasnije tokom sedmice. Dodatni trening je potvrda naše zajedničke težnje prema izvrsnosti i stalnom usavršavanju. Kako biste ostali informirani i povezani s rasporedom tima i ažuriranjima, svakako obratite pažnju na našu Teamo aplikaciju. Razumijemo važnost komunikacije i vjerujemo da održavanje naših navijača u toku predstavlja neizostavan dio jačanja čvrste veze između tima i njegovih pristaša.

U idućim sedmicama očekujte da će naši igrači nadograđivati vještine i spoznaje stečene iz tih fokusiranih treninga. Posvećenost izvrsnosti na terenu, zajedno s prijateljstvom koje se stvara tokom ovih trenutaka treninga, nedvojbeno će doprinijeti uspjehu našeg tima dok se suočavamo s izazovima sezone.

Ostanite s nama radi uzbudljivih ažuriranja i pogleda iza kulisa našeg spartanskog putovanja.

Our Partners

Two cities marathon
Two cities marathon
members nameclub role
FIRST NAME *
SURNAME *
EMAIL *
PHONE
MESSAGE *
sarajevospartans
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thanks for your message!

We will do our best to get back to you as soon as possible.